Monthly Archives: May 2015

2015 vaikAsi thiruvAdhirai

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

May 21st

IMG_1294